Qualitat i certificació

A Vivers JM Vidal disposem d’un departament tècnic agrònom que realitza rigurosos controls de qualitat i seguretat, tant de les plantes mare com de les oliveres que produim al viver.

L’equip del Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya realitza auditories per controlar que els camps de plantes mare i les oliveres que produïm estan lliures de plagues i verificar que fem un us correcta dels productes fitosanitaris. A més, també realitzen regulars controls de certificació, que garanteixen l’origen i la varietat d’olivera tant de la categoria CAC com de la Categoria Certificada que produïm i comercialitzem.

A més, les inspeccions de la planta que exportem i que ha de viatjar amb el certificat fitosanitari corresponent a cada país destinatari, les realitza l’inspector de duanes personalment aquí al viver.