Esqueixos arrelats

L’esqueix arrelat es produeix sota comanda. Es presenta en dos formats:

  • Safates de 240 alvèols amb esqueixos arrelats
  • Caixes de polietilè (1000 esqueixos arrelats en paper pots.

Oliveres amb brot

La Olivera amb brot es treballa sota comanda i es presenta en 2 formats:

  • Safata de 104 oliveres amb brot
  • Test amb olivera amb brot. Mides dels testos: Test petit 6cm de diàmetre x 8cm d’alçada. Test mini: 5cm de diàmetre x 4cm d’alçada.

Olivera

Oliveres plantades amb torba i en tests de plàstic industrial. Es presenten en els següents formats:

  • Testos de 7x7x8cm
  • Testos de 9x9x10cm sense tutor
  • Testos de 9x9x10cm amb tutor