Arbequina

L’olivera de la varietat arbequina, oriünda del municipi d’Arbeca (Tarragona), és molt productiva i de precoç entrada en producció.  Se la considera rústica, resistent a les gelades i adaptable a diferents condicions de clima i sòl.

La seva capçada relativament reduïda, li permet majors densitats de plantació que d’altres conreus més vigorosos. Està reconeguda com una de les millors varietats per a l’obtenció d’oli.

La data de maduració és mitjana, a partir de la primera quinzena de novembre. Els fruits són petits, esfèrics, simètrics i es presenten arraïmats. Són de color en maduració negre i sense lenticel·les a la pell del fruit. Forma de l’àpex arrodonit i cavitat peduncular àmplia. És auto fèrtil. Els seus fruits no maduren simultàniament, i té una resistència mitjana al despreniment.

Arbequina IRTA i-18

L’olivera de la varietat Arbequina i-18 és un clon obtingut per l’IRTA, com a resultat de la selecció clonal de la varietat “Arbequina”. Compta amb la garantia sanitària i varietal, certificada pel Dept. D’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

Varietat molt productiva, de precoç entrada en producció i poc alternant. Se la considera rústica, resistent a gelades i adaptable a diverses condicions de clima i sòl. Molt bona adaptació a plantacions intensives i d’alta densitat (bardissa). El seu port semierecta facilita la formació en eix central. Produeix un oli verge de fruitat mitjà, equilibrat en boca, on destaca l’atribut dolç, molt apreciat pels nous consumidors. La comercialització pot ser monovarietal o en coupage amb altres olis.

Segons l’IRTA, l’Arbequina IRTA i-18 ofereix:
• Major precocitat y producció per arbre
• Major uniformitat de les plantacions.
• Millor adaptació al sistema de formació en vorada i port semierecte que facilita la recol·lecció mecànica.
• Oli més ric en oleic i sensorialment més equilibrat.

Arbosana

Varietat precoç d’entrada en producció i d’elevada productivitat. Pel seu escàs vigor està molt ben adaptada a plantacions d’alta densitat (en bardissa). Sensible al fred, de fruit petit que madura vàries setmanes després de l’“Arbequina”. Produeix un oli verge de fruitat verd intens amb nivells alts d’amarg, picant i astringent.

Arbosana i-43

L’olivera de la varietat Arbosana i-43 és un clon seleccionat per l’IRTA a partir de prospeccions del cultivar d’olivera “Arbosana” a la comarca de l’Alt Penedès (Barcelona). Compta amb la garantia sanitària i varietal, certificada Dept. d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

Varietat precoç d’entrada en producció i d’elevada productivitat. Pel seu escàs vigor està molt ben adaptada a plantacions d’alta densitat (en bardissa). Sensible al fred, de fruit petit que madura vàries setmanes després de l’“Arbequina”. Produeix un oli verge de fruitat verd intens amb nivells alts d’amarg, picant i astringent.

Koroneiki

Principal varietat d’oli a Grècia. Oli Varietat productiva amb precoç entrada en producció. Se la considera resistent a la sequera però sensible al fred. Tolerant a “ull de gall” (Spilocaea oleagina). Fruit molt petit que madura entre el període de maduració de l’Arbequina i el de l’Arbosana. Produeix olis verges apreciats comercialment, de color verd intens i bastant ric en àcid oleic, polifenols i compostos amargs que li configuren una llarga vida útil.

Koroneiki i-38

Principal varietat d’oli a Grècia. Compta amb la garantia sanitària i varietal, certificada Dept. D’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.
Oli Varietat productiva amb precoç entrada en producció. Se la considera resistent a la sequera però sensible al fred. Tolerant a “ull de gall” (Spilocaea oleagina). Fruit molt petit que madura entre el període de maduració de l’Arbequina i el de l’Arbosana. Produeix olis verges apreciats comercialment, de color verd intens i bastant ric en àcid oleic, polifenols i compostos amargs que li configuren una llarga vida útil.

Altres varietats

També disposem d’altres varietats com: Picual, Empeltre, Frontoio, Hojiblanca, Manzanilla, Cobrançosa, Corbella, Gordal.