Esqueixos arrelats

Pallets amb caixes de polietirè. Capacitat 1000 esqueixos amb arrel produïts amb paper pots.

Pallets amb caixes de cartró obertes (50x15x30cm/caixa). Cada caixa conté una safata de 204 alvèols d’esqueixos amb arrel.

Preoliveres

Pallets amb caixes de cartró obertes (50x15x30cm/caixa). Cada caixa conté una safata de 104 alvèols d’esqueixos amb arrel i brot de 5cm.

Oliveres acabades

Quan es tracta de grans quantitats, les oliveres viatgen estirades amb ecoboxes remontables. Cada ecobox té una capacitat de:

Plantes de30-40cm amb testos de 7x7x8cm: 500 Plantes per ecobox.
Plantes de 50-60cm amb tetos de 9x9x10cm: 250 plantes per ecobox.
Quan es tracta de petites quantitats, les plantes viatgen estirades amb caixes de cartró de: 80x40x56cm o de 52x40x32cm.

TRANSPORT:
Totes les oliveres es presenten perfectament encaixades i palletitzades per a facilitar el transport per carretera, contenedor marítim i/o transport aeri. L’organització del transport pot anar a càrrec nostre o a càrrec del client.