Camps de plantes mare

Els nostres camps de plantes mare estan formats per plantacions d’oliveres de vàries varietats, especialment de la varietat arbequina i arbequina IRTA i-18.

A més disposem d’un hivernacle especial que protegeix els caps de clon de les plantes mare certificades que es van adquirir a IRTA (Institut d’investigació agroalimentària de la Generalitat de Catalunya).

Hivernacles de nebulització

A Vivers JM Vidal disposem d’hivernacles de nebulització amb una capacitat de producció de més de 2.500.000 d’esqueixos arrelats per any.

Tot el material vegetal que produïm prové dels camps de plantes mare propis, que cuidem i treballem curosament, sota un estricta control fitosanitari i oferint una atenció especial a la graduació de la temperatura i la humitat que reben les plantes. La multiplicació de les estaques la realitzem de forma unitària mitjançant paper pots i safates de 240 alvèols.

Hivernacles de creixement

Una vegada seleccionats els esqueixos amb arrel, aquests es trasplanten a testos amb turba de  7x7x8cm, on les plantes hi agafen una alçada de 30-40cm; i a testos de 9x9x10cm, on les plantes agafen una alçada de 50-80cm.  Sempre realitzant treballs de poda i rebent les atencions fitosanitàries necessàries que garanteixen la màxima qualitat de la planta.