La planta prové dels nostres camps de plantes mare, per garantir l’origen de la varietat i l’alta qualitat.
Manats de 100 esuqeixos de meticulós tall.
Plantació d’esqueixos a safates de 240 alvèols i paper pots.
Control rigurós d’humitat i temperatura als 5 hivernacles de nubolització.
Producció de 3 Milions d’esqueixos amb arrel per any.
Plantació d’esqueixos amb arrel a safates de 104 alvèols fins a produir un brot d’uns 5cm
Transplantament d’esqueixos amb arrel i esqueixos amb brot a testos de 7x7x8 cm o de 9x9x10 cm a la producció d’oliveres acabades (oliveres de 30-40 cm i oliveres de 50-80 cm).
Les oliveres es presenten a un sol tall i si les condicions del terreny són favorables, ja es poden plantar a partir dels 25-30 cm d’alçada del tall.
Finalment, quan la mida de les oliveres agafa una alçada d’uns 40-50 cm, es passa al procés de poda i tutorat.